ห้องน้ำผู้สูงอายุ

ห้องน้ำผู้สูงอายุ

ห้องน้ำผู้สูงอายุ นั้นเป็นสถานที่ที่น่าดูแลเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพราะผู้สูงอายุ นั้นมักจะประสบ “อุบัติเหตุ”และหกล้มในห้องน้ำได้ง่ายดายเลยทีเดียว เพราะมีสาเหตุที่เนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ และโดยเฉพาะผู้สูงอายุนั้นที่มีสายตาที่ไม่ปกติ อย่างเช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง และการปรับระดับภาพของสายตาที่ไม่คอยที่จะดีสักเท่าไหร่ นั้นจะประสบปัญหาชนิดนี้มากเลยทีเดียว และนอกจากนี้ที่พบบ่อยคือ ไฟใน “ห้องน้ำ”นั้นมักมีความสว่างที่ไม่เพียงพอ หรือถ้าเข้าห้องน้ำโดยไม่เปิดไฟ และถ้าบริเวณพื้นห้องน้ำลื่นจากการมีหยดน้ำบนพื้นห้อง และยังการมีพื้นที่ไม่เรียบเสมอกัน ในห้องน้ำ ผู้สูงอายุนั้นไม่ควรใช้อ่างอาบน้ำ เพราะเนื่องจากการลุกขึ้นลงไม่สะดวก และยังอาจล้มในอ่าง และศีรษะฟาดพื้นได้ง่ายอีกด้วย เพราะหากจะใช้เป็นครั้งคราวก็ควรมีแผ่นรองลื่นในอ่างนั้นจะเป็นการที่ดีที่สุด แต่ควรจัดให้มีผ้าซับน้ำที่หกบนพื้นไว้เสมอนั้นอีกด้วย หรือมีพรมที่เป็นผ้าหน้าอ่างอาบน้ำ และที่ประตูห้องน้ำที่ไว้เพื่อจะได้ซับน้ำจากเท้า นั้นให้แห้งสนิทก่อนออกจากห้องน้ำและยังเป็น “การป้องกัน”การลื่นไถลที่บริเวณหน้าห้องน้ำ และควรที่จะจัดทำราวที่เพื่อช่วยพยุงผู้สูงอายุ นั้นให้ลุกขึ้นได้เองเพราะโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้โถส้วม เพราะผู้สูงอายุที่เดินไม่ค่อยคล่องนั้นก็ควรจะมีผู้ช่วยเหลือหรือญาติที่จะคอยประคองในการเข้าห้องน้ำ เพราะเพื่อทำกิจวัตรประจำวัน และในห้องน้ำนั้นก็ควรมีเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้พร้อมนั้นจะเป็นการที่ดีที่สุด หรือถ้าหากไม่มีอาจต้องต้มน้ำให้อาบ น้ำอุ่นนั้นยังมีความจำและยังเป็นเพราะผู้สูงอายุนั้นมักมีอาการหนาวเย็นได้ง่ายดายกว่า เพราะเนื่องจากการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนั้นไม่ดีเท่ากับคนในวัยหนุ่มสาว และโดยเฉพาะที่เมื่อมีสภาพอากาศฝนตก หรืออยู่ในฤดูหนาว  นั้นก็ควรมีผู้ที่คอยดูแลการปรับอุณหภูมิของเครื่องทำน้ำอุ่น หรือน้ำต้มน้ำเพื่อให้ท่านนั้นอาบ และน้ำที่ร้อนเกินไปอาจทำลายผิวหนังของ “ผู้สูงอายุ” นั้นได้ทันทีทำให้เกิดแผล หรือการบาดเจ็บที่มาจากความร้อน เพราะที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะหายนั้นเอง

 

ขอบคุณข้อมูลดีดี   จาก. stou.ac.th